أکثر الأشیاء قبحا أن یقطع أحد صلتك بك دون أن یخبرك بذنبك

زشت ترین چیز این است که کسی ارتباط خود را با تو قطع کند بدون اینکه به تو گناهت را بگوید

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898

 

الصمت متعب لکنه أرقی وسیلة للرد علی کثیر من الکلام

سکوت خسته کننده است ولی بهترین وسیله برای جلوگیری از بسیاری سخن هاست.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898

 

?الصمت يوجع أکثر حينما يملأ البوح القلب ویتکاثر علی اطراف اللسان
?سکوت وقتی دردناک تر است که قلب مالامال از اسرار باشد و بر لبه های زبان سنگینی کند(بر لبه های زبان زیاد شود).

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?للصمت فن؛ فإذا کنت فنانا في صمتک أصبحت مبدعا في کلامك.
?در سکون هنری است؛ که اگر در سکوتت هنرمند باشی در سخن گفتنت نوآور میشوی.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?الصمت بکاء الروح عندما لایفهمنا أحد
?سُکوت ، گِریِه روح اَست زَمانی کِه کَسی ما را دَرک نِمیکُنَد.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?و عن ألف زلة؛ استغفرك ربْ و اتوب الیك
?و از هزار لغزش ؛ از تو طلب آمرزش میکنم و به درگاهت توبه میکنم.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?عندما رأیت الصدق یغضب البعض، تعلمت أن الصمت حکمة
?وقتی که دیدم راستگویی بعضی (از مردم را) عصبانی میکند، فهمیدم که سکوت حکمت است.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?القناعة عدسة إن لبست رأیت الحیاة جمیلة
?قناعت لنزی است که اگر به چشم زدی زندگی را زیبا میبینی

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?بعض البشر یتلذذون بأذیتك و عندما تظهر رد الفعل یلومونك و تصبح أنت شخص سیء
?بعضی از مردم از آزار دادن تو لذت میبرند و زمانی که عکس العمل ظاهر میشود تو را سرزنش میکنند و تو شخصی بد میشوی.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898

 

?مع الوقت ستعرف حکمة الله في کل شيء حدث لك
?با وقت حکمت خدا را میفهمی در هر چیزی که برای تو اتفاق می افتد.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898