أکثر الأشیاء قبحا أن یقطع أحد صلتك بك دون أن یخبرك بذنبك

زشت ترین چیز این است که کسی ارتباط خود را با تو قطع کند بدون اینکه به تو گناهت را بگوید

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898