مسابقه وزنه برداری: مباراة رفع الاثقال.
مسابقات جام درجام: مباریات کأس الکؤوس.
مسابقات جام جهانی: مباریات کأس العالم.
مسابقات حفظ قران: مسابقات حفظ القران الکریم.
مسابقه/بازی رده بندی: الدور/النصف النهائي.
مسابقات مقدماتی/حذفی: التصفیات.
مسابقه هند بال: مباراة کرة الید.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898