الامثال
⦁ القرد في عين أمه غزال.
ترجمه👈میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است.
معادل👈 سوسک به بچه اش میگوید قربان دست و پای بلوریت.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898