الامثال
⦁ قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة.
ترجمه👈 بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.
معادل👈
بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد     یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898