حبّ قائد الثورة ( عشقِ بِه رَهبَر )

عشق به رهبر

سخنان رهبری را گوش میداد و پیگیری میکرد. پرینت شان را میگرفت و زیر سخنان ایشان خط میکشید. اگر به اینترنت دسترسی نداشت، روزنامه میخرید. مینشست و با دقت مطالعه می کرد. بین مطالب چاپ شده در روزنامه ها مقایسه می کرد و می گفت  این روزنامه سخنان حضرت آقا را حذف کرده و یا فلان روزنامه همه فرمایشات را کامل چاپ کرده است.(مادر شهید)

حبّ قائد الثورة

كان يُصغي إلى خطابات قائد الثورة الإسلامية ويتابعها. يقوم بطباعة نص الخطاب ويرسم خطوطاً تحت بعض الكلمات. كان يشتري الجرائد إذا لم يكن يستطيع الولوج إلى شبكة الانترنت. كان يقرأ الجرائد بدقة ويقارن نصوصها ثم يقول الصحيفة الفلانية ذكرت كلمة القائد كاملة والصحيفة الفلانية حذفت مقطعاً من كلام القائد.(والدة الشهيد)

http://islamiccoa.com