الامثال
⦁ اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين.
ترجمه?آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.
معادل? ز این دو برون نیستش سرنوشت        اگر دوزخ جاودان گر بهشت

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898