الامثال
⦁ باب النجّار مخلع.
ترجمه? در نجاری به چهارچوب چفت نیست.
معادل? کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.
⦁ عريان الطوق بينط لفوق.
ترجمه? لباس بی یقه دارد اما ادعای ترقی می کند.
معادل?پز عالی با جیب خالی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898