الامثال
⦁ قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة.
ترجمه? بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.
معادل?
بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد     یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898