الامثال
– غاب القطّ إلعب یا فار
?حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898