آیا اینجا دستگاه عابر بانک وجود دارد؟:هل يوجد هنا صراف آلي؟.

چه مقدار پول می توان برداشت نمود؟:كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟.

این شماره حسابم است:هنا رقم حسابي.

تفکیک زباله ها از مبدأ: فرز النفایات من منشأها.

اقتصاد نهادگرا: الاقتصاد المؤسساتي.

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898