المفردات

✅ قلمُ التحریر : قسمت تحریریه، اتاق سردبیر

 

✅قلمُ الحَرَکة: بخش یا اداره ی حمل و نقل

 

✅قلمُ الإدارة: اداره ی مرکزی

 

✅قلمُ الحسابات: اداره ی حسابداری

 

✅قلمُ القیودات: اداره ثبت و آمار

 

✅قلمُ المراجَعَة: دیوان محاسبات، اداره ممیّزی

 

✅قلمُ قضایا: اداره ی حقوقی

 

✅قلمُ السیاحة: آژانس مسافرتی

 

✅قلمُ المطبوعات: قسمت مطبوعات

 

✅ قلمُ الإستعلامات: قسمت اطلاعات

 

و

✅ قلم المُرور: اداره ی کنترل ترافیک

 

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898