تلفريك  نمك آبرود في مازندران

تِلِه کابینِ نَمَک آبرود دَر مازَندَران

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898