الامثال
⦁ العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه👈 چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است.
معادل👈 دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898