الامثال
⦁ باب النجّار مخلع.
ترجمه👈 در نجاری به چهارچوب چفت نیست.
معادل👈 کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.
⦁ عريان الطوق بينط لفوق.
ترجمه👈 لباس بی یقه دارد اما ادعای ترقی می کند.
معادل👈پز عالی با جیب خالی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898