الامثال
– غاب القطّ إلعب یا فار
👈حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898