المفردات

بیشترین اصطلاحاتی که در عربی برای تحیّت  و خوش آمدگویی صبحگاهی به کار می روند عبارتند از

 

🍵صباحُ الخَیر :

🔺 صبح به خیر

 

🍵صباحُ النّور :

🔺 صبح شما نورانی

 

🍵صبَحَکُمُ اللهُ بِخَیر :

🔺 صبح شما به خیر

 

🍵أسعَدَ اللهُ صَباحَکُم :

🔺 خداوند صبح شما را خوش گرداند.

 

🍵صبحاً سَعیداً :

🔺 آرزوی صبحی با سعادت

 

🍵صبحاً مُنیراً :

🔺 صبح شما روشن باشد

 

🍵طابَ صَباحُکُم :

🔺صبح خوبی داشته باشید

 

🍵صباحُ الیاسَمین :

🔺 صبح شما مثل گل یاسمن باد

 

🍵صباحُ الوَرد :

🔺 صبح شما همچون گل باد

 

🍵عم صَباحاً :

🔺صبح با نعمت و پر برکتی داشته باشی.

 

🍵صباحُ القَشطَة :

🔺صبح شما کره و عسلی باشد.

( جمله عامی برای شوخی است )

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898