المفردات

بیشترین اصطلاحاتی که در عربی برای تحیّت  و خوش آمدگویی صبحگاهی به کار می روند عبارتند از

 

?صباحُ الخَیر :

? صبح به خیر

 

?صباحُ النّور :

? صبح شما نورانی

 

?صبَحَکُمُ اللهُ بِخَیر :

? صبح شما به خیر

 

?أسعَدَ اللهُ صَباحَکُم :

? خداوند صبح شما را خوش گرداند.

 

?صبحاً سَعیداً :

? آرزوی صبحی با سعادت

 

?صبحاً مُنیراً :

? صبح شما روشن باشد

 

?طابَ صَباحُکُم :

?صبح خوبی داشته باشید

 

?صباحُ الیاسَمین :

? صبح شما مثل گل یاسمن باد

 

?صباحُ الوَرد :

? صبح شما همچون گل باد

 

?عم صَباحاً :

?صبح با نعمت و پر برکتی داشته باشی.

 

?صباحُ القَشطَة :

?صبح شما کره و عسلی باشد.

( جمله عامی برای شوخی است )

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898