شهادت

همیشه از من میخواست دعا کنم که شهید شود. حتی وقتی دانشگاه بود، پیامک می فرستاد که مامان یادت نرود دعا کنی شهید شوم. هر بار در جواب می گفتم که نیتت را خالص کن تا شهید شوی! نیتش را خالص کرد.(مادر شهید)

الاستشهاد

لطالما طلب مني أن أدعو له كي يستشهد. حتى عندما كان طالباً جامعياً كان يرسل لي رسائل قصيرة كاتباً: أُمي لا تنسي الدعاء من أجل استشهادي. في كل مرة كنت أُجيبه قائلة: يجب أن تكون نيّتك خالصة لله كي تستشهد! وهذا ما حصل.(والدة الشهيد)

http://islamiccoa.com