الامثال
کلام اللیل یمحوه النهار
?کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898