المفردات

اصطلاحات ورزشی?

الإبدال:تعویض کردن بازیکنان.

الاتحاد:فدراسیون.

الاحتراف:بازی حرفه ای.

احتل الصدارة: صدرنشین شد.

احرز بطاقتین:کارت قرمز گرفت.

اختبار المنشطات: آزمایش دوپینگ.

اختتم التهدیف: آخرین گل مسابقه به ثمر رساند.

اختراق الضاحیة:دو و صحرانوردی.

اخطاء تحکیمیة: اشتباهات داوری.

ادارة النادی: مدیریت باشگاه.

ارض الملعب: زمین ورزشگاه.

الإستاد: استادیوم.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898