المفردات

☘️«پرکاربردترین کلمات ربطی»☘️

 

۱. ما=به نحوی که؛به طوری که؛تا اینکه

 

۲. بما=که؛به نحوی که ؛از جمله

 

۳. ممّا=به طوری که؛به گونه ای که؛تا بدانجا که

 

۴. کما=آن گونه که؛همچون؛همچنین

 

۵. فیما=در حالی که؛این در حالی است که

 

۶. فیما لو=چنانچه

 

۷. بینما=در حالی که؛این در حالی است که

 

۸. مثلما=آن گونه که ؛همچون

 

۹. بما فیها=از جمله

 

۱۰. اذ=چرا که ؛زیرا؛به طوری که؛زمانی که

 

۱۱. اذ ما=اگر

 

۱۲. اذا ما=چنانچه؛در صورتی که

 

۱۳. ما اذا کان=که آیا؛اینکه آیا؛اینکه

 

۱۴. عمّا اذا کان=اینکه آیا

 

۱۵. الّا اذا=جز اینکه؛مگر اینکه

 

۱۶. الّا اَنّ؛غیر انّ=جز اینکه؛البته؛اما

 

۱۷. اللّهم الّا=مگر اینکه؛جز آنکه

 

۱۸. بما اَنّ=از آنجا که؛با توجه به اینکه

 

۱۹. مع اَنّ=هر چند؛با وجود اینکه

 

۲۰. علی الرّغم من انّ…؛الا انّ=با وجود اینکه

 

۲۱. ذلک اَنّ=زیرا

 

۲۲. الی ذلک=از سویی ؛همچنین

 

۲۳. علی =علی رغم؛با وجود؛با تمام

 

۲۴. علی اَن=به شرط آنکه؛تا شاید؛بلکه

 

۲۵. وعلی ذلک=بنابرین؛با توجه به این

 

۲۶. و علیه=به هر حال؛بنابرین

 

۲۷. بحیث=به طوری که؛به گونه ای که

 

۲۸. من حیث=از لحاظ

ِ

۲۹. الی حیث=تا جایی که

 

۳۰. کونها=زیرا؛به دلیل آنکه

 

۳۱. من شانه:در نوع خود

 

۳۲. هذا و …=همچنین ؛از سوی

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898