مشاغل:???
مُهَندِس،مهندس
آموز کار ،معلم
سَائح ،جهانگرد
عالم،دانشمند
مداح:رادود
دربان :بَوّاب
استاد :استاذ
خبرنگار :مُراسِل
شیمیدان :کیمیایی
قصاب :الجَزّار/اللَّحّام /گصاب
شیرینی فروش :حلوانی
دانشجو :الطالبُ الجامعي
تاجر :تاجر
گهوه چی ،قهوه چی ،شاییچی
آشپز: طَبّاخ
آهنگر: حَدّاد
عطار ،ابو ریحه
بنا : بنا
خیاط:خیاط
ورزشکار :ریاضی
آتش نشان : إطفائي
بازیکن : لاعِب ریاضيّ
بازیگر.هنرپیشه: مُمَثَّل
پزشک : طبیب دکتور
باغبان : بُستاني
مرده شور ،غسال
پستچی ،بریدچی
دندان ساز ،مسنن
پرستار: مُمَرَّض
پلیس :شُرطي
کارآگاه: شرطي سِري
تایپیست : طَبّاع
تراشکار : خَرّاط
تعمیرکار : مُصَلَّح
تکنسین : تِقَنّي
کفاش: حَذّاء – إسکافي
جَرّاح ‌: جَرّاح‌
دارو فروش: صیدَلي
خلبان : طَیّار
نجّار: نجّار
دامپزشک : بَیطار
رُفتگر: کَنّاس
دندانپزشک : طبیب الاسنان
راننده : سایق
رنگ کار: مُلَوَّن
سرباز: جُندي
سفالگر : خَزّاف
شکارچی : صیّاد
عکّاس : مُصَوَّر
غوّاص : غوّاص
كارفرما: مدیر عمل
کارگر: عامل
کارمند: موظّف
کشاورز: زارع (فلّاح)
كوهنورد : مُتسلَّق الجبال
ماهیگیر : سَمّاك
مکانیک : مِکانیکيّ
مهماندار : مُضیّف
پارچه فروش: بزّاز
آرایشگر: حلّاق
هنرمند: فنّان
نقاش: رسّام
انبار دار: خازن
حساب دار: مُحاسب
فروشنده: بایع
وکیل: مُحامي
طلاساز: صایغ
نویسنده: کاتب
بازرس: مفتّش
خانه دار: ربّة بیت
گوینده: مُذیع
مصالح فروش ،بیع المواد
افسر ارتش: ضابط بالجیش
سبزی فروش: بایع خضروات
روزنامه نگار: صُحُفي
داور : حَکم
گارسون، پیش خدمت رستوران: نادل
نانوا: خبّاز
نظافت چی: عامل النظافة
نگهبان: حارس
ریخته گر: سبّاك
ملوان: بحّار، ملّاح
لوله کشی: مد أنابیب

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898