قَابَلَ الشَّيءَ بِالشَّيء: آن دو چیز را باهم سنجید تا وجه تشابه یا وه تخالف آنها را بداند.
از خنده روده بُر شدند:اغرقوا فی الضحک
هماهنگی قبلی: تنسیق مُسبَق.
سازمان آزادی‌بخش فلسطین (به‌اختصار ساف؛ به عربی: منظمة التحریر الفلسطینیة‎)
دکتوراه في التنمیة الإقتصادیة: دکترای توسعه اقتصادی.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898