جزیرة هنگام قرب جزیرة قشم التي تمتاز بوجود بعض الحیوانات النادرة کالغزال و الضب.

جزیره هنگام در نزدیکی چزیره قشم که با وجود برخی حیوانات نادر مثل آهو و مارمولک خاردم متمایز میشود.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898