?العبيد هم الذين يهربون من الحرية فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر
?نوکرها کسانی هستند که از از آزادی فرار میکنند پس وقتی که اربابی طردشان کرد به دنبال اربابی دیگر میگردند

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898