?الحیاة لحظة؛ املأها بالفرح، اکسوها بالأمل، اطربها بالضحك و جردها من الحزن فلا شيء یستحق.
?زندگی یک لحظه است؛ با شادی پرش کن، با امید بپوشانش، با خنده به طرب وادارش و از غم آن را خالی کن زیرا که هیچ چیز ارزش غم را ندارد.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898