?غابات هيركاني هي غابات معتدلة تقع في شمال ایران قرب بحر قزوين وتمتد من جبال البرز حتى البحر، و قد تم ضم هذه الغابة ضمن لائحة التراث العالمي في اليونسكو.
?جنگل های هیرکانی، جنگل های معتدلی است که در شمال ایران نزدیک دریای خزر واقع شده و از کوه های البرز تا دریا امتداد دارد و این جنگل در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898