?مِنَ الشَّوْ کَهِ تَخرُجُ الْوَرْدهُ
?گل از خار بیرون می آید -هر گلی خار دارد

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898