الامثال
کلام اللیل یمحوه النهار
👈کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898