🔶شلال بيشة في قلب جبال زاغروس يسحر كل سائح بجماله وقربه من غابات البلوط الكثيفة وقرية بيشة ضاعف جماله

🔷آبشار بیشه در قلب کوههای زاگرس که با زیبایی و مجاورت با جنگل های انبوه بلوط هر گردشگری را مجذوب خود می کند و روستای بیشه زیبایی آن را دو چندان کرده است

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898