?شلال بيشة في قلب جبال زاغروس يسحر كل سائح بجماله وقربه من غابات البلوط الكثيفة وقرية بيشة ضاعف جماله

?آبشار بیشه در قلب کوههای زاگرس که با زیبایی و مجاورت با جنگل های انبوه بلوط هر گردشگری را مجذوب خود می کند و روستای بیشه زیبایی آن را دو چندان کرده است

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898