الامام الخمیني
?لو ادعی شخص أنه لا نقص فیه ، فإن أعظم نقائصه هو هذا الادعاء .
?اگر شخصی ادعا کند که نقصی در او نیست ، همانا که این ادعا بزرگترین نقص اوست.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898