?اللهم لا تبتلینا فیما لا نستطیع علیه صبرا.
?خداوندا ما را به چیزی که بر آن صبر نداریم مبتلا نکن.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898