?للصمت فن؛ فإذا کنت فنانا في صمتک أصبحت مبدعا في کلامك.
?در سکون هنری است؛ که اگر در سکوتت هنرمند باشی در سخن گفتنت نوآور میشوی.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898