?مع الوقت ستعرف حکمة الله في کل شيء حدث لك
?با وقت حکمت خدا را میفهمی در هر چیزی که برای تو اتفاق می افتد.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898