?هناك کلام لا یقول شيء .. و هناك صمت یقول کل شيء
?حرفی هست که هیچ چیزی (مفهومی) را نمیگوید و سخنی وجود دارد که همه چیز را بازگو میکند.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898