?باداب سورت هي عبارة عن مجموعة من عيون المياه المعدنية شمال إيران، والتي تُعتبَر ثاني أكبر ينبوع ماء مالح في العالم.
?باداب سورت مجموعه ای از چشمه های آب معدنی در شمال ایران است که دومین چشمه آب شور جهان محسوب می شود.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898