?آبشار زیبای نیوه ژ و خرپاب ، پیرانشهر ، آذربایجان غربی
?شلال نیوه ژ و خراب في پیرانشهر محافظة آذربیجان الغربیة

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898