?مَنِ اسْتَرْعَی الذِئْبَ ظَلَمَ
?کسی که گرگ را شبان (چوپان) کند ظلم کرده است
?ترحّم بر پلنگ تیز دندان
ستمکاری بُود بر گوسپندان
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898