?مَنْ صارَعَ الْحَقَ صَرَعَهُ
?چراغی را که ایزد بر فروزد هر آنکس پُف کُند ریشش بسوزد

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898