?مَنْ صارَ نَعْجَهً أکَلَهُ الذِّئْبُ
?کسی که میش شد گرگ او را می خورد

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898