?وکُلُّ إناءٍ بالَّذِی فِیهِ یَرْشَحُ
?از کوزه همان برون تراود که در اوست

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898