می خواست مفید باشد

دوران نوجوانی اش را به خوبی گذراند و از بحران های آن دوره خبری نبود. چون ورزش میکرد، صورتی بدون جوش داشت که برای خودش تعجب آور بود. ولی همیشه قد بلندش را دوست داشت، اما از کم پشت بودن ریشش مینالید. خدا را به خاطر داده هایش شاکر بود و از انرژی جوانی اش در راه مثبت و مفید استفاده میکرد.(مادر شهید)

أراد أن يكون مفيداً

فترة مراهقة محمد رضا كانت ممتازة، ولم يمر بأزمات المراهقة. كان وجهه خالياً من حبّ الشباب لأنه كان يُمارس الرياضة، هذا الأمر كان عجيباً بالنسبة له. كان سعيداً بقامته الطويلة ولكن كثيراَ ما اشتكى من لحيته الخفيفة. كان يشكر الله على نعمه، ويسخّر طاقة شبابه ليكون مفيداً.(والدة الشهيد)

http://islamiccoa.com/book/1/أبو-وصال