قواعد 42
إن عدد الحروف الفارسیة ((33)) حرفاً و هی :
((ء،ا،ب،پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ژ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،گ،و ل،م،ن،و،ه،ی))
تقسم هذه الحروف علی نوعین :
1- الحروف الأصلیه و عددها ((25)) و هی :
《 ء، ا، ب، پ، ت، ج، چ، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، غ 》
2- الحروف الدخیله من العربیة :
و هی لیست من اصل اللغة الفارسیة و لکنها استعملت مؤخرا و عددها ((8)) احرف :
《ث، ح ، ص، ض ، ط، ظ ، ع، ق》
تعداد حروف فارسی ((۳۳)) حرف است :
((ء،ا،ب،پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ژ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،گ،و ل،م،ن،و،ه،ی))
این حروف به دو دسته تقسیم می شوند :
1- حروف اصلی که تعداد آن ((25)) تا ست
《 ء، ا، ب، پ، ت، ج، چ، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، غ 》
2- حروف وارد شده از عربی :
که اصل آن ها از زبان فارسی نیست و تعداد آن ((8)) حرف است :
《ث، ح ، ص، ض ، ط، ظ ، ع، ق》
موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898