الامثال
⦁ الفاضي يعمل قاضي.
ترجمه👈 آدم بیکار در کار قاضی هم دخالت می کند. (مضرات بیکاری)
معادل👈 (از عطار)
گر تو بنشینی به بی کاری مدام  کارت ای غافل کجا زیبا شود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898