الامثال
رب قول أنفذ من صول.
👈بسا سخنی که از یورشی کار سازتر باشد
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898