الامثال
ماهکذا تورد یا سعد الإبل
👈(راهش این نیست) (این ره که تو می‌روی به ترکستان است)

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898