الامثال
رُبَّ طَرْفٍ اَفْصَحُ مِنْ لِسانٍ
?چه بسا نگاهی که از زبان گویاتر است ..

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898