الامثال
رُبَّ طَرْفٍ اَفْصَحُ مِنْ لِسانٍ
👈چه بسا نگاهی که از زبان گویاتر است ..

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898