الامثال

اِنَّ الطُّیُورَ عَلَی أشْکالِها تَقَعُ
?کبوتر با کبوتر باز با باز ، کند همجنس با همجنس پرواز .

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898